KURT HANNES

KINESIST WESTMEERBEEK

Kinepraktijk Kurt Hannes

Ik behandel mensen met diverse klachten van het bewegingsapparaat met als doel het gezond functioneren te herstellen. Dit kunnen diverse klachten zijn.  Sommigen moeten herstellen na een sportblessure, anderen hebben rugklachten of moeten terug leren bewegen na een operatie of ziekte.

Ik werk volgens het principe van evidence based practice waarbij vooral technieken gebruikt worden die de beste wetenschappelijke evidentie hebben op gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid.

Om een optimale behandeling te kunnen garanderen wordt er altijd uitgegaan van een goed anamnese gesprek en klinisch onderzoek. Hierbij staat de patiënt en zijn probleemstelling centraal. Op basis van verzamelde gegevens wordt er een werkingshypothese opgesteld waarbij de gepaste behandeling wordt gegeven.

Door deze aanpak proberen ik de patiënt in zijn totaalbeeld tot een beter functioneren te brengen.

  • Algemene revalidatie & kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Myofasciale therapie
  • Core stability

Maak een afspraak

Afspraak maken

Alle consultaties zijn op afspraak!

Praktische informatie

Afspraak maken

Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen enkel telefonisch worden gemaakt. Een gemaakte afspraak en de bijgevolg gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien u een afspraak toch niet kan nakomen, verwittig dan aub telefonisch en zo snel mogelijk. Op die manier kan uw gereserveerde tijd misschien door iemand anders nuttig worden ingevuld.

Afspraken die niet 24 uur op voorhand worden afgebeld, zullen aangerekend worden! Hou hier rekening mee!

Tarieven en terugbetaling

Als u een voorschrift van de arts hebt krijgt u een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp’  mee, waarmee u een deel wordt terugbetaald door de mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van u sociaal statuut.

Ik ben geconventioneerd en heb dus het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard en reken de officiële tarieven.

De eerste afspraak

Bij de eerste sessie wordt een dossier opgemaakt waarbij grondig uw voorgeschiedenis wordt genoteerd.  Indien U reeds aanvullende onderzoeksresultaten heeft dan mag u deze meebrengen (Rx, Ct scan, spiertests, bloedonderzoek, allergietest…).

Daarna wordt u onderzocht en getest om de oorzaak en ernst van de klacht te bepalen. We maken dan samen een planning op met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken en indien nodig wordt de patiënt voor verder onderzoek/behandeling doorverwezen.

Er wordt voornamelijk manueel gewerkt (zachte spierweefsel technieken, stretching, mobilisaties,…) om de pijn en eventuele zwelling te dempen en de beweeglijkheid te herstellen.

Indien nodig wordt dit gecombineerd met actieve oefentherapie met als doel het hervatten van de activiteiten van het dagelijks leven, werkzaamheden en hobby’s en om de resultaten op lange termijn te garanderen.

Oefenzaal

Onze oefenzaal is uitgerust met professionele apparatuur. In de meeste gevallen is het lichaam verzwakt, en dient dus getraind te worden om terug op het niveau te komen van voor het letsel, aandoening of operatie.
Oefenzaal

Algemene revalidatie & kinesitherapie

Dit omvat een groot scala aan klachten en bijhorende behandelingen. Algemene spier -en gewrichtsproblemen, sportletsels,… worden via de gebruikelijke technieken onder handen genomen. Ook revalidatie na operaties zoals bijvoorbeeld knie -en heupprotheses worden traditioneel behandeld. Zo wordt er ook ademhalingskine, autogene drainage en tapotage aangeboden.

Manuele therapie

Deze specialisatie richt zich vooral op het normaal functioneren van de gewrichten en ledematen en dit via specifieke bewegingstechnieken en manipulaties. Hierbij behandelt de kinesist vooral de rug -en nekklachten. Ook kunnen neurogene problemen (uitstralingen ten gevolge van een zenuwletsel, hernia), duizeligheid en kaakproblemen via deze therapie behandeld worden.

Myofaciale therapie

Spieren die ‘verkeerd’ functioneren kunnen triggerpunten ontwikkelen. Deze punten veroorzaken lokale pijn en kunnen ook uitstraling geven. Via specifieke behandelingsvormen worden de triggerpunten en daarmee de pijn aangepakt.

Core stability

Core stability is simpelweg de stabiliteit van de romp. In de romp zitten vele kleine spieren en spiergroepen die er gezamenlijk voor zorgen dat het lichaam in staat is om in de omgeving waarin zij verkeert te functioneren. Het trainen van de core stability is niet alleen goed voor de stabilisatie van het lichaam, maar zorgt er ook voor dat men minder snel blessures oploopt.